Edukacja

Co to jest dywidenda - definicja
Prostymi słowami jest to część zysku spółki, która trafia do udziałowców (akcjonariuszy), najczęściej w postaci pieniężnej.

Link do definicji wg wikipedii

Cytat ze strony Giełdy Papierów Wartościowych http://www.gpw.pl/materialy_edukacyjne 
  • Prawo do udziału w zyskach (dywidendy)
Jest to najważniejsze prawo majątkowe akcjonariusza, wynikające z naturalnej potrzeby osiągnięcia korzyści z zainwestowania pieniędzy w akcje przedsiębiorstwa. Wysokość dywidendy przypadającej na każdą akcją zależy od wielkości wypracowanego zysku i od tego, jaką jego część walne zgromadzenie akcjonariuszy przeznaczy na dywidendę. Wypłata dywidendy nie jest wcale czymś oczywistym i powszechnie stosowanym. Zysk wypracowany przez spółkę, będąc najtańszym źródłem kapitału, pozostawiony w spółce może się przyczyniać do jej dynamicznego rozwoju w przyszłości. Ponieważ jednak dywidenda może być istotną zachętą do nabywania akcji, wiele spółek decyduje się ją wypłacać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...