sobota, 12 lipca 2014

Netia, Wandalex - wypłata dywidendy 17.06.2014

17.06.2014 był dniem wypłaty dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firm Netia oraz Wandalex.

Netia
Dzień ustalenia prawa: 29.05.2014
Dzień wypłaty: 17.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,42 zł
Stopa dywidendy: 7,4%

Netia S.A.
Ticker GPW: NET
ISIN: 
PLNETIA00014

 

Wandalex
Dzień ustalenia prawa: 06.02.2014
Dzień wypłaty: 17.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,15 zł
Stopa dywidendy: 4,7%

Wandalex SA
Ticker GPW: WDX
ISIN:
PLWNDLX00024

AC Autogaz, Ergis, PKN Orlen, Seco - dzień dywidendy 16.06.2014

16.06.2014 był dniem ustalenia prawa do dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firm AC Autogaz, Ergis, PKN Orlen oraz Seco.

AC Autogaz
Dzień ustalenia prawa: 16.06.2014
Dzień wypłaty: 01.07.2014
Wysokość dywidendy: 2,3 zł
Stopa dywidendy: 5,7%   

AC SA
Ticker GPW: ACG
ISIN:
PLACSA000014
 

Ergis
Dzień ustalenia prawa: 16.06.2014
Dzień wypłaty: 02.07.2014
Wysokość dywidendy: 0,1 zł
Stopa dywidendy: 2,2%

Ergis SA
Ticker GPW: EGS
ISIN: 
PLEUFLM00017


PKN Orlen
Dzień ustalenia prawa:16.06.2014
Dzień wypłaty: 13.06.2014
Wysokość dywidendy: 12,38 zł
Stopa dywidendy: 3,2%

Polski Koncern Naftowy SA
Ticker GPW:PKN
ISIN:PLPKN0000018


Seco
Dzień ustalenia prawa:16.06.2014
Dzień wypłaty: 01.07.2014
Wysokość dywidendy: 0,75 zł
Stopa dywidendy: 3,0%

Seco/Warwick SA
Ticker GPW:SWG
ISIN:PLWRWCK00013

Novita, ZPUE - wypłata dywidendy 13.06.2014

13.06.2014 był dniem wypłaty dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firm Novita oraz ZPUE.

Novita
Dzień ustalenia prawa: 30.05.2014
Dzień wypłaty: 13.06.2014
Wysokość dywidendy: 2,03 zł
Stopa dywidendy: 5,4%

Novita SA
Ticker GPW:NVT
ISIN:
PLNVITA00018


ZPUE
Dzień ustalenia prawa:23.05.2014
Dzień wypłaty: 13.06.2014
Wysokość dywidendy: 12,38 zł
Stopa dywidendy: 3,2%

ZPUE S.A.
Ticker GPW:
PUE
ISIN:
PLZPUE000012

Emperia - dzień dywidendy 13.06.2014

13.06.2014 był dniem ustalenia prawa do dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firmy Emperia.

Emperia
Dzień ustalenia prawa: 13.06.2014
Dzień wypłaty: 30.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,9 zł
Stopa dywidendy: 1,4%

Emperia Holding SA
Ticker GPW: EMP
ISIN: 
PLELDRD00017

Domdev, Presco - dzień dywidendy 12.06.2014

12.06.2014 był dniem ustalenia prawa do dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firm Domdev oraz Presco.

Domdev
Dzień ustalenia prawa: 12.06.2014
Dzień wypłaty: 27.06.2014
Wysokość dywidendy: 2,2 zł
Stopa dywidendy: 4,4%

Dom Development SA
Ticker GPW: DOM
ISIN:
PLDMDVL00012


 
Presco
Dzień ustalenia prawa: 12.06.2014
Dzień wypłaty: 30.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,12 zł
Stopa dywidendy: 2,5%

P.R.E.S.C.O. Group S.A.
Ticker GPW: PRE
ISIN:
PLPRESC00018

Ekobox, Energoinstal, Eskimos, Police, Wadex - wypłata dywidendy 11.06.2014

11.06.2014 był dniem wypłaty dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firm Ekobox, Energoinstal, Eskimos, Police oraz Wadex.


Ekobox
Dzień ustalenia prawa: 27.05.2014
Dzień wypłaty: 11.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,13 zł
Stopa dywidendy: 4,7%

Ekobox SA
Ticker GPW: EBX
ISIN:PLEKOBX00018


Energoinstal
Dzień ustalenia prawa: 26.05.2014
Dzień wypłaty: 11.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,60 zł
Stopa dywidendy: 4,1%

Energoinstal SA
Ticker GPW: ENI
ISIN:PLERGIN00015


 
Eskimos
Dzień ustalenia: 30.05.2014
Dzień wypłaty: 11.06.2014
Wysokość dywidendy: 1,13 zł
Stopa dywidendy: 5,4%   

Eskimos SA
Ticker GPW:ESK
ISIN:  PLESKMS00016


 
Police
Dzień ustalenia prawa: 26.05.2014
Dzień wypłaty: 11.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,31 zł
Stopa dywidendy: 1,3%

Zakłady Chemiczne Police SA
Ticker GPW: PCE
ISIN:PLZCPLC00036


 
Wadex
Dzień ustalenia prawa: 21.05.2014
Dzień wypłaty: 11.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,3 zł
Stopa dywidendy: 3,5%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex S.A.
Ticker GPW: WAX
ISIN:PLWADEX00018

Elektrotim - dzień dywidendy 11.06.2014

11.06.2014 był dniem ustalenia prawa do dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firmy Elektrotim.

Elektrotim
Dzień ustalenia prawa: 11.06.2014
Dzień wypłaty: 27.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,75zł
Stopa dywidendy: ok. 6,8%

Elektrotim SA
Ticker GPW: ELT
ISIN: PLELEKT00016

piątek, 11 lipca 2014

CCS, Energa - wypłata dywidendy 10.06.2014

10.06.2014 był dniem wypłaty dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firmy CCS oraz Energa.

CCS
Dzień ustalenia: 27.05.2014
Dzień wypłaty: 10.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,35 zł
Stopa dywidendy: 12%   

Cyfrowe Centrum Serwisowe SA
Ticker GPW: CCS
ISIN:P
PLCCS0000012


 
Energa
Dzień ustalenia prawa: 27.05.2014
Dzień wypłaty: 10.06.2014
Wysokość dywidendy: 1zł
Stopa dywidendy: 5%

Energa SA
Ticker GPW: ENG
ISIN:
PLENERG00022

Procad - wypłata dywidendy 09.06.2014

09.06.2014 był dniem wypłaty dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firmy Procad.

Procad
Dzień ustalenia prawa:23.05.2014
Dzień wypłaty: 09.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,3 zł
Stopa dywidendy: 5,8%

Procad SA
Ticker GPW: PRD
ISIN: 
PLPRCAD00018

Wodkan - dzień dywidendy 09.06.2015

09.06.2014 był dniem ustalenia prawa do dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firmy Wodkan.

Wodkan
Dzień ustalenia prawa:09.06.2014
Dzień wypłaty: 25.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,11zł
Stopa dywidendy: ok. 1,8%

Wodkan Przedsięiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Ticker GPW: WOD

 ISIN:  PLWDKAN00016

Cyfrowy Polsat - wypłata dywidendy 06.06.2014

06.06.2014 był dniem wypłaty dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firmy Cyfrowy Polsat.

Cyfrowy Polsat
Dzień ustalenia: 22.05.2014
Dzień wypłaty: 06.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,26 zł
Stopa dywidendy: 1,1%   

Cyfrowy Polsat SA
Ticker GPW: CPS
ISIN: 
PLCFRPT00013

Pani Teresa-Medica dzień dywidendy - 06.06.2014

06.06.2014 był dniem ustalenia prawa do dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firmy
Pani Teresa-Medica.

Pani Teresa
Dzień ustalenia prawa: 06.06.2014
Dzień wypłaty: 24.06.2013
Wysokość dywidendy: 1,2zł
Stopa dywidendy: ok. 6,6%

Pani Teresa Medica SA
Ticker GPW: TER
ISIN:
PLPTMED00015

Asseco Poland, MOL - wypłata dywidendy 05.06.2014

05.06.2014 był dniem wypłaty dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firmy Asseco Poland oraz MOL.

Asseco Poland
Dzień ustalenia: 21.05.2014
Dzień wypłaty: 05.06.2014
Wysokość dywidendy: 2,6 zł
Stopa dywidendy: 5,9%   

Asseco Poland SA
Ticker GPW: ACP
ISIN: 
PLSOFTB00016


 
MOL
Dzień ustalenia prawa: 29.05.2014
Dzień wypłaty: 05.06.2014
Wysokość dywidendy: 590,10 huf
Stopa dywidendy: 4,4%


MOL Magyar Olay - és Gázipari Részvénytársaság
Ticker GPW: MOL
ISIN: 
HU0000068952

Projprzem, Sonel - dzień dywidendy 05.06.2014

05.06.2014 był dniem ustalenia prawa do dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firm Projprzem oraz Sonel.

Projprzem
Dzień prawa do dywidendy: 05.06.2014
Dzień wypłaty: 25.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,40zł
Stopa dywidendy: ok. 4,7%

Projprzem SA
Ticker GPW:PJP
ISIN:
PLPROJP00018
 

Sonel
Dzień ustalenia prawa: 05.06.2014
Dzień wypłaty: 20.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,3zł
Stopa dywidendy: 3,8%

Sonel S.A.
Ticker GPW:SON
ISIN:
PLSONEL00011

PKP Cargo - wypłata dywidendy 04.06.2014

04.06.2014 był dniem wypłaty dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firmy PKP Cargo.

PKP Cargo
Dzień ustalenia: 20.05.2014
Dzień wypłaty: 04.06.2014
Wysokość dywidendy: 3,07 zł
Stopa dywidendy: 3,6%   

PKP Cargo SA
Ticker GPW:PKP
ISIN:
PLPKPCR00011

Pekaes - dzień dywidendy 04.06.2014

04.06.2014 był dniem ustalenia prawa do dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firmy Pekaes.

Pekaes
Dzień ustalenia: 04.06.2014
Dzień wypłaty: 30.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,44zł
Stopa: 3,4%

Pekaes S.A.
Ticker GPW: PEK
ISIN:
PLPEKAS00017

ING Bank, Talex, Wawel - wypłata dywidendy 03.06.2014

03.06.2014 był dniem wypłaty dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firm ING Bank, Talex oraz Wawel

ING Bank
Dzień ustalenia prawa: 14.05.2014
Dzień wypłaty: 03.06.2014
Wysokość dywidendy: 4,40 zł
Stopa dywidendy: 3,4%

ING Bank Śląski
Ticker GPW:BSK
ISIN:
PLBSK0000017

 

Talex
Dzień ustalenia prawa:20.05.2014
Dzień wypłaty: 03.06.2014
Wysokość dywidendy: 1,3zł
Stopa dywidendy: 7,5%

Talex SA
Ticker GPW: TLX
ISIN:
PLTALEX00017
 
Wawel
Dzień ustalenia prawa: 19.05.2014
Dzień wypłaty: 03.06.2014
Wysokość dywidendy: 20 zł
Stopa dywidendy: 1,7%

Wawel SA
Ticker GPW: WWL
ISIN:  
PLWAWEL00013

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...