środa, 11 lipca 2012

Odcięcie dywidendy KGHM 12.07.2012

W związku z ustaleniem prawo do dywidendy, które przypada 16.07.2012, oraz 3 dniowym terminem rozliczania transakcji przez KDPW, jutrzejszy dzień (12.07.2012) jest dniem odcięcia dywidendy dla akcji KGHM, kurs akcji zostanie skorygowany o 28,34zł i będzie wynosił 116,60zł. Jednocześnie 11.07.2012 jest ostatnim dniem notowania akcji z prawem do dywidendy. Stopa dywidendy wynosi ~19,55% brutto

Wypłata dywidendy nastąpi w 2 ratach.


Dzień wypłaty:
I rata - 20.08.2012
II rata - 16.11.2012

KGHM Polska Miedź SA
Ticker GPW: KGH
ISIN:
PLKGHM000017

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...