sobota, 12 lipca 2014

Netia, Wandalex - wypłata dywidendy 17.06.2014

17.06.2014 był dniem wypłaty dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firm Netia oraz Wandalex.

Netia
Dzień ustalenia prawa: 29.05.2014
Dzień wypłaty: 17.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,42 zł
Stopa dywidendy: 7,4%

Netia S.A.
Ticker GPW: NET
ISIN: 
PLNETIA00014

 

Wandalex
Dzień ustalenia prawa: 06.02.2014
Dzień wypłaty: 17.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,15 zł
Stopa dywidendy: 4,7%

Wandalex SA
Ticker GPW: WDX
ISIN:
PLWNDLX00024

AC Autogaz, Ergis, PKN Orlen, Seco - dzień dywidendy 16.06.2014

16.06.2014 był dniem ustalenia prawa do dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firm AC Autogaz, Ergis, PKN Orlen oraz Seco.

AC Autogaz
Dzień ustalenia prawa: 16.06.2014
Dzień wypłaty: 01.07.2014
Wysokość dywidendy: 2,3 zł
Stopa dywidendy: 5,7%   

AC SA
Ticker GPW: ACG
ISIN:
PLACSA000014
 

Ergis
Dzień ustalenia prawa: 16.06.2014
Dzień wypłaty: 02.07.2014
Wysokość dywidendy: 0,1 zł
Stopa dywidendy: 2,2%

Ergis SA
Ticker GPW: EGS
ISIN: 
PLEUFLM00017


PKN Orlen
Dzień ustalenia prawa:16.06.2014
Dzień wypłaty: 13.06.2014
Wysokość dywidendy: 12,38 zł
Stopa dywidendy: 3,2%

Polski Koncern Naftowy SA
Ticker GPW:PKN
ISIN:PLPKN0000018


Seco
Dzień ustalenia prawa:16.06.2014
Dzień wypłaty: 01.07.2014
Wysokość dywidendy: 0,75 zł
Stopa dywidendy: 3,0%

Seco/Warwick SA
Ticker GPW:SWG
ISIN:PLWRWCK00013

Novita, ZPUE - wypłata dywidendy 13.06.2014

13.06.2014 był dniem wypłaty dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firm Novita oraz ZPUE.

Novita
Dzień ustalenia prawa: 30.05.2014
Dzień wypłaty: 13.06.2014
Wysokość dywidendy: 2,03 zł
Stopa dywidendy: 5,4%

Novita SA
Ticker GPW:NVT
ISIN:
PLNVITA00018


ZPUE
Dzień ustalenia prawa:23.05.2014
Dzień wypłaty: 13.06.2014
Wysokość dywidendy: 12,38 zł
Stopa dywidendy: 3,2%

ZPUE S.A.
Ticker GPW:
PUE
ISIN:
PLZPUE000012

Emperia - dzień dywidendy 13.06.2014

13.06.2014 był dniem ustalenia prawa do dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firmy Emperia.

Emperia
Dzień ustalenia prawa: 13.06.2014
Dzień wypłaty: 30.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,9 zł
Stopa dywidendy: 1,4%

Emperia Holding SA
Ticker GPW: EMP
ISIN: 
PLELDRD00017

Domdev, Presco - dzień dywidendy 12.06.2014

12.06.2014 był dniem ustalenia prawa do dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firm Domdev oraz Presco.

Domdev
Dzień ustalenia prawa: 12.06.2014
Dzień wypłaty: 27.06.2014
Wysokość dywidendy: 2,2 zł
Stopa dywidendy: 4,4%

Dom Development SA
Ticker GPW: DOM
ISIN:
PLDMDVL00012


 
Presco
Dzień ustalenia prawa: 12.06.2014
Dzień wypłaty: 30.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,12 zł
Stopa dywidendy: 2,5%

P.R.E.S.C.O. Group S.A.
Ticker GPW: PRE
ISIN:
PLPRESC00018

Ekobox, Energoinstal, Eskimos, Police, Wadex - wypłata dywidendy 11.06.2014

11.06.2014 był dniem wypłaty dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firm Ekobox, Energoinstal, Eskimos, Police oraz Wadex.


Ekobox
Dzień ustalenia prawa: 27.05.2014
Dzień wypłaty: 11.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,13 zł
Stopa dywidendy: 4,7%

Ekobox SA
Ticker GPW: EBX
ISIN:PLEKOBX00018


Energoinstal
Dzień ustalenia prawa: 26.05.2014
Dzień wypłaty: 11.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,60 zł
Stopa dywidendy: 4,1%

Energoinstal SA
Ticker GPW: ENI
ISIN:PLERGIN00015


 
Eskimos
Dzień ustalenia: 30.05.2014
Dzień wypłaty: 11.06.2014
Wysokość dywidendy: 1,13 zł
Stopa dywidendy: 5,4%   

Eskimos SA
Ticker GPW:ESK
ISIN:  PLESKMS00016


 
Police
Dzień ustalenia prawa: 26.05.2014
Dzień wypłaty: 11.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,31 zł
Stopa dywidendy: 1,3%

Zakłady Chemiczne Police SA
Ticker GPW: PCE
ISIN:PLZCPLC00036


 
Wadex
Dzień ustalenia prawa: 21.05.2014
Dzień wypłaty: 11.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,3 zł
Stopa dywidendy: 3,5%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex S.A.
Ticker GPW: WAX
ISIN:PLWADEX00018

Elektrotim - dzień dywidendy 11.06.2014

11.06.2014 był dniem ustalenia prawa do dywidendy za 2013 rok dla akcjonariuszy firmy Elektrotim.

Elektrotim
Dzień ustalenia prawa: 11.06.2014
Dzień wypłaty: 27.06.2014
Wysokość dywidendy: 0,75zł
Stopa dywidendy: ok. 6,8%

Elektrotim SA
Ticker GPW: ELT
ISIN: PLELEKT00016
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...